Pienillä ja keskikokoisilla yrityksillä (PK) on merkittävä rooli uusien työpaikkojen luomisessa, BKT:n kasvussa, yrittäjyydessä ja innovaatioissa. PK-yritykset vaikuttavat merkittävästi maiden sosioekonomiseen kasvuun. Yksi hankkeen kohdemaista on Turkki, jossa yrityksistä 99,9 % on PK-yrityksiä. Tämän vuoksi PK-yritysten rooli Turkin taloudessa on huomattavasti merkittävämpi verrattuna muihin kasvaviin ja kehittyviin maihin. Turkin PK-yritykset kohtaavat monia haasteita ja selvitysten mukaan useat ongelmat johtuvat talousjohtamisen puutteista. Strateginen talouden johtaminen (STJ) kiinnostaa tutkijoita yhtenä PK-yritysten johtamisen alueena, koska se on välttämätön PK-yritysten selviytymisen, kasvun ja menestyksen kannalta.

SME Academy -hankkeessa kehitetään talousjohtamisen osaamista yrityksissä. Oppimismateriaali kootaan Finance Clubin ylläpitämälle internet-alustalle, joka jää käyttöön myös hankkeen loputtua. Koulutuksen sisällön ja alustan rakentavat hankkeessa mukana olevat korkeakoulut Baskent University ja Turun AMK, Finance Club sekä MKV Consulting. Sisällön laadusta vastaa Afyon Chamber of Commerce & Industry.